AQUINNO SERVICE Kft. (d.o.o.) se bavi prodajom, kompleksnim instaliranjem, puštanjem u pogon i servisiranjem modernih tehnologija razdvajanja faza, sušenja i pumpanja, sa posebnim osvrtom na obradu muljeva

 
Naš delokrug obuhvata i garancijske popravke, kao i servis poslije isteka garantnog roka isporučene strojarske i elektro opreme u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hecegovini, Rumuniji i naravno u Madjarskoj. 


Raspolažemo sa auditiranim sustavom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

Horvát Román Angol Magyar

News