AQUINNO SERVICE Kft. se ocupá cu comercializarea utilajelor de separarea fazelor, de uscare si pompare, dar in special cu comercializarea technologiilor de deshitratarea námolului, cu instalarea si punerea in functiune a acestora.


Sfera noastrá de activitate mai cuprinde intretinerea, repararea lor in, si inafara termenului de garantie, pe teritoriul Ungariei, in Slovenia, Croatia, Sarbia, Montenegro, Bosnia-Hertegovina, si Romania.


Noi ne desfásurám activitatea conform certificatului de calitate ISO 9001:2015.
 

Horvát Román Angol Magyar

News