Horvát Román Angol Magyar

O nama

 

Povijest poduzeća


1997. godine AQUINNO SERVICE Kft.(d.o.o.) se izdvojio iz 1991. godine osnovanog poduzeća Aquinno Kft.
Svi suradnici poduzeća imaju visoku spremu, ili srijednju stručno usmijerenu naobrazdu.
 

Raspolažu sa više od 20 godina iskustva na polju gradnje, puštanja u rad i servisiranje susteva za dehidraciju i sušenje muljeva. Na raspolaganju nam je sva potrebna oprema kao i reference za izvodjenje delatnosti. 
 

Od 2000. godine sa isključivim pravom predstavljamo poduzeće HILLER GmbH za područje Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Madjarske.
 

Od 2002. godine AQUINNO SERVICE Kft. je predstavnik poduzeća SEEPEX GmbH za područje Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Madjarske.
 

Od 2008. godine sa isključivim pravom predstavljamo solarni sustav za sušenje muljeva WendeWolf® (IST Anlagenbau GmbH) na gore spomenutom području.