Horvát Román Angol Magyar

Politica noastra cu privire la calitate

Telul nostru
Inscopul satisfacerii exigentelor clientilor nostrii, AQUINNO SERVICE Kft., a elaborat un sistem de calitate, care in concordantá cu standardul international EN ISO 9001:2015 regleazá orgaizarea interná a companiei, activitatea ei, cit si calitatea produselor si a serviciilor prestate.

 

Exigentele clientilor
Clientilor nostrii noi asigurám la nivel inalt resolvarea sarcinilor asumate, incepind cu pregátirea proiectului, piná la finalizarea ei. 
•  Ofertele noastre contin resolutiile cele mai noi, incercate si garantate, instalattile recomandate sint de cel mai inalt nivel technic. Noi intodeauna propunem technologia optimá pentru comanda respectivá.
•  Scopul nostru este sá depunem baza unei colaborári de lungá duratá, bazatá pe satisfactia clientului.
•  Asigurám piese de schimb, accesorii direct de la fabricá.
•  Asigurám Service rapid, de inaltá calitate.

 

Furnizorii
Cu furnizorii nostrii avem legáturi de lungá duratá, conlucrám pe baza unor sisteme de exigente elaborate si acceptete in comun.
Exigentele formulate cátre furnizorii nostrii in contractele de transport coincid cu exigentele formulate fatá de noi insine.
Atit in prezent, cit si in vitor, noi ne strádium sa interetinem legáturi bazate pe avantaj reciproc.
Pentru mentinerea nivelului inalt al legáturilor mutuale,an de an evaluám acestea pe baza serviciilor prestate (contracte), si rezultatul acesteia o aducem la cunostiinta partenerilor.

 

Angajatii
Conducerea si prorietarii companiei se stráduiesc sa asigure pentru angajati un mediu social si profesional optim, pe lungá duratá, cu posibilitatea dezvoltárii profesionale continue.
In schimb, noi pretindem de la angajatii nostrii:
•  loialitate fatá de companie
•  cunoasterea si acceptarea sistemului nostru de calitate
•  executarea sarcinilor la cel mai inalt nivel technic-conform exigentelor clientilor.