Horvát Román Angol Magyar

Politika obezbedjivanja kvaliteta

 

Ciljevi
Za zadovoljavanje zahtijevima naručilaca AQUINNO SERVICE Kft. je formirao takav sustav obezbedjivanja kvaliteta, koji u suglasnosti sa medjunarodnim standardom EN ISO 9001:2015 kontrolira organizaciju, rad i kvalitet proizvoda.
Prvenstveni cilj AQUINNO SERVICE Kft.-a je da tako odgovara zahtjevima partnera, da u društvenoj i gospodarstvenoj sferi popularizira i gradi suvremene sustav zaštite okoline.
AQUINNO SERVICE Kft. tako želi razviti organizaciju i rad iste, da uz odgovaranje zahtjevima naručilaca i uz garantiranje kvaliteta svojih usluga, raspoloženje suradnika na radnom mijestu bude po mogućnosti najbolje.

 

Zahtjevi naručilaca
Našim naručiocima garantiramo izvodjenje zadataka na visokoj ratini od pripreme planiranja, preko izvodjenja do servisa.
•  U našim ponudama uvijek nudimo i ističemo suvremena tehnološka riješenja, koja su se najbolje dokazala u praksi.
•  Izgradnja dugoročne suradnje.
•  Isporučivanje originalnih rezervnih dijelova.
•  Pružamo servisnu zaledjinu na visokoj razini.

 

Dobavljači
Trudimo se da sa našim dobavljačima uspostavimo dugoročnu suradnju. Na osnovu uzajamnosti, od naših dobavljača očekujemo isti odnos prema kvalitetu, kao i slučaju nas.
Zajedno sa našim dobavljačima se trudimo da uspostavimo dugoročnu, kvalitetnu suradnju sa uzajamnim prednostima. Na osnovu ovoga, svake godine analiziramo i vrednujemo rad naših dobavljača, i upoznajemo ih sa rezultatima analize.

 

Suradnici
Našim suradnicima dugoročno objezbedjujemo zaposlenost i razvoj u struci sa adekvatnom tehničkom i socijalnom zaledjinom.
Od naših suradnika očekujemo:
•  Privrženost prema poduzeću
•  Poznavanje sustava obezbedjivanja kvaliteta i pridržavanje propisima sustava.
•  Stručni rad na visokoj tehničkom razioni, visokog kvaliteta, koji izaziva zadovoljstvo naših naručilaca.
Samo uz pridržavanje ovim načelama može AQUINNO SERVICE Kft. dugoročno obozbjediti odgovarajući prihod.