Horvát Román Angol Magyar

Sfera de activitate

 

AQUINNO SERVICE Kft. se ocupá cu comercializarea utilajelor de separarea fazelor, de uscare si pompare, dar in special cu comercializarea technologiilor de deshitratarea námolului, cu instalarea si punerea in functiune a acestora.
Sfera noastrá de activitate mai cuprinde intretinerea, repararea lor in, si inafara termenului de garantie, pe teritoriul Ungariei, in Croatia, Sarbia, Montenegro, Bosnia-Hertegovina, si Romania.

 

Activitatea comerciala 

AQUINNO SERVICE Kft. este pregátit sá satisfacá exigentele clientilor atit pe baza comenzilor utilajelor individuale, cit si a sistemelor complexe.
La cerere, asigurám asistentá complexá incepind de la faza de pregátire, piná la faza finalá a proiectului.
Scopul nostru declarat este sá gásim solutia optimá pentru utilizatorul final, atit din punctul de vedere technic, cit si economic.
Pentru toate instalatiile comandate de la noi, sau de la firmele ale cáror reprezentanti sintem, asigurám piese de schimb si accesorii originale.

 

Citeva din instalatiile comercializate:
   •  instalatii de separarea fazelor: centrifuga decanter HILLER
   •  instalatii de uscare: uscatoarelor solar WendeWolf®
   •  pompe excentrice cu ax elicoidal: SEEPEX pompe
   •  maceratoare
   •  transportoare cu ax elicoidal
   •  cutii de distributie si de comandá

 

Activitatea de executie

Pe bazá de contract, ne angajám sá asigurám instalarea si punerea in functiune a instalatiilor comercializate de noi piná la faza finalá (cheia in miná), sau in proportia cerutá. La cerere punem la dispozitia clientilor nostrii si planurile de executie.
Activitatea noastrá de elaborare, de fiecare datá se incheie cu punerea in functiune a instalatiilor, cu proba de control a acestora, conform standardelor si prescriptiilor producátorului.
In scopul utilizárii in sigurantá a instalatiei, colegii nostrii asigurá pregátirea personalului (care vor lucra la deservirea instalatiei) prin instructaj la fata locului.

 

Activitatea service 

Pe bazá de contract, sau comandá individualá, asigurám intretinerea si reparatia utilajelor de separare, pompare si uscare, in, si inafara termenului de garantie.
Dispunem de parcul de vehicule service cu care asigurám asistenta technicá in tará si in tárile vecine.

 

Activitatea de reconditionare 

Aceastá activitate executám pe bazá de contract, sau pe bazá de comandá concretá.
In cadrul acesteia, asigurám reinnoirea, reconditionarea mecanicá si electricá a tuturor instalatiilor vindute de noi, folosind cea mai avansatá technologie utilizatá si de producátor.